Kožené botyZajímavý

Co potřebujete vědět při nákupu bot

Při výběru obuvi je třeba pečlivě prozkoumat vzhled. Boty v páru musí být stejné velikosti, struktury a barvy materiálů, dobře opracované, bez skvrn, záhybů a vrásek, díly stejného jména musí být stejné v hustotě, tloušťce, tvaru, velikosti.

Není dovoleno lokální oddělování svršku a podšívky od paty, měkké ponožky a podpatky, špatná tvorba pat a špiček, deformace svršku, mechanické poškození a neuhlazené záhyby uvnitř obuvi a sypání barviv.

Při výběru nových bot je potřeba si je vyzkoušet ve stoje, nejlépe udělat pár kroků nebo označit čas. Vnitřní rozměry a tvar boty musí odpovídat velikosti a tvaru nohy, noha v botě by neměla být stlačena, jinak dojde k deformaci chodidla a vzniku mozolů.

Při došlapu na patu si nezouvejte boty; při obouvání používat klakson;

Nevystavujte boty zásadám, kyselinám, aktivním rozpouštědlům atd.;

Vyhněte se používání obuvi s koženou podrážkou v deštivém a vlhkém počasí.

Péče o boty:

— obuv se doporučuje čistit od nečistot a prachu měkkým vlhkým hadříkem nebo kartáčem;

– Boty sušte při pokojové teplotě. Nedovolte, aby boty schly na topných plochách (parní radiátory, elektrické, elektrické olejové radiátory atd.);

— kožené boty (kromě nubuku a veluru) čistěte speciálním krémem na boty; boty vyrobené z nubuku a veluru – se speciálními gumovými kartáči, gumami nebo speciálními přípravky; lakované boty – s kapalinou na čištění laků na boty; textilní obuv – se speciálními kartáči nebo měkkým vlhkým hadříkem.

Vlastnosti prodeje obuvi.

• Před dodáním na prodejní místo musí obuv projít předprodejní přípravou, která zahrnuje: vybalení, třídění a kontrolu zboží, kontrolu kvality zboží
(vnějšími znaky) a dostupnost potřebných informací o produktu a jeho výrobci; čištění a drobné opravy v případě potřeby;

Zajímavé:  Co dělat, když se vaše boty rozšíří.

• Produkty nabízené k prodeji musí být seskupeny podle typu, modelu, velikosti a vystaveny na prodejní ploše;

• Obuv pro muže, ženy a děti musí být na prodejní ploše umístěna odděleně;

• Boty musí mít štítky s uvedením názvu, zboží, ceny, velikosti;

• Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu podmínky pro vyzkoušení obuvi. Za tímto účelem by obchodní podlahy měly být vybaveny banketami nebo lavicemi, stojany

• Osoba provádějící prodej při uvolňování obuvi za přítomnosti kupujícího kontroluje kvalitu zboží (externí kontrolou), správnost kalkulace nákladů.
nákupy;

• Obuv je kupujícímu dodávána zabalená bez účtování dalších balných;

• Spolu s obuví je kupujícímu předán prodejní doklad, na kterém je uveden název produktu a prodejce, datum prodeje, číslo artiklu, cena produktu a také podpis osoby přímo provádějící prodej.

Jaká je záruční doba produktu?

Záruční doba – doba, po kterou v případě zjištění vad výrobku odpovídá za vady výrobku výrobce, prodejce (pověřená organizace apod.).

V souladu s výnosem hejtmana Primorského území č. 119 ze dne 11.05.2011. května XNUMX. Pro sezónní zboží (včetně obuvi) jsou stanoveny následující záruční doby, které se počítají od začátku příslušné sezóny:

• pro zimní produkty – od 15. listopadu;

• pro jarní produkty – od 1. března;

• pro letní produkty – od 1. června;

• pro podzimní produkty – od 15. září.

Je možné vyměnit boty správné kvality?

Podle Čl. 25 zákona Ruské federace „O ochraně práv spotřebitele“ má spotřebitel právo na výměnu nepotravinářských výrobků správné kvality v rámci 14 dny, nepočítaje den jeho nákupu, pokud uvedený produkt nevyhovuje tvarem, rozměry, stylem, barvou, velikostí nebo konfigurací.

Zajímavé:  Jak se vyrábí boty Nike.

Provádí se výměna nepotravinářského zboží odpovídající kvality, pokud určený výrobek nebyl použit, je zachována jeho prezentace, spotřebitelské vlastnosti, pečetě, výrobní štítky, dále je k dispozici prodejní doklad nebo pokladní doklad, případně jiný doklad potvrzující platbu za uvedené zboží.

POZORNOST! s nazouváním venku nespěchejte, je potřeba si je vyzkoušet a nosit doma, jinak pokud jsou boty těsné a nepohodlné, nebudete moci uplatnit právo na výměnu (jelikož byly boty používány).

Při nákupu zimní obuvi doporučujeme volit boty o číslo větší, abyste mohli nosit teplé ponožky, a také zvolit styl obuvi podle vaší fyzické aktivity. Subjektivní pocity z teplých bot pro každodenní nošení závisí na fyziologických vlastnostech těla, v závislosti na tom, kolik času trávíte venku, na teplotě vzduchu, na materiálu, ze kterého jsou boty vyrobeny a některých dalších faktorech.

Práva spotřebitele při zjištění vady obuvi.

V souladu se zákonem Ruské federace „O ochraně práv spotřebitelů“ č. 2300-1 ze dne 02.07.1992. července XNUMX.

Nedostatek produktu – neshoda zboží buď s povinnými náležitostmi stanovenými zákonem, nebo s podmínkami smlouvy (v případě jejich absence nebo neúplnosti obvykle uváděných náležitostí), nebo pro účely, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá , nebo pro účely, pro které byl prodávající spotřebitelem informován při uzavírání smlouvy, nebo vzor nebo popis při prodeji zboží na základě vzorku a (nebo popisu).

Spotřebitel v případě zjištění vad produktu (pokud nebyly prodávajícím specifikovány) má dle vlastního uvážení právo požadovat:

• nahrazení produktem stejné značky (stejný model a (nebo) výrobek);

• výměna za stejný výrobek jiné značky (model, předmět) s odpovídajícím přepočtem kupní ceny;

• přiměřené snížení kupní ceny;

• okamžité bezplatné odstranění vad produktu nebo úhrada nákladů na jejich nápravu ze strany spotřebitele nebo třetí osoby;

Zajímavé:  Jak změnit boty na ozón.

• ukončení kupní smlouvy s vrácením peněz zaplacených za zboží.

Co by měl spotřebitel dělat, když zjistí vady obuvi?

S písemnou reklamací, vyhotovenou ve dvojím vyhotovení, s jasně uvedenými náležitostmi je nutné kontaktovat prodejce výrobku (výrobce, oprávněnou organizaci apod.). Jedno vyhotovení reklamace je nutné doručit prodávajícímu osobně nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně s oznámením). V případě osobního předání reklamace musí prodávající na druhém vyhotovení uvést datum, pozici, celé jméno. osoba, která reklamaci přijala a její podpis.

V jaké lhůtě musí být požadavky spotřebitele prodávajícím uspokojeny?

Do 10 dnů od okamžiku přijetí reklamace, pokud spotřebitel uplatňuje reklamaci:

• o poměrném snížení kupní ceny zboží;

• o náhradě nákladů na odstranění vad zboží spotřebitelem nebo třetí osobou;

• o vrácení peněžní částky zaplacené za zboží;

• o náhradě škody způsobené spotřebiteli v důsledku prodeje zboží neodpovídající kvality nebo poskytnutím nedostatečných informací o produktu.

Do 7 dnů od okamžiku přijetí reklamace, pokud spotřebitel požaduje výměnu výrobku (pokud je nutné provést dodatečnou kontrolu kvality takového výrobku – do 20 dnů ode dne předložení příslušné poptávky.

Ne více než 45 dny , vznese-li spotřebitel požadavek na odstranění vad výrobku.

Ochranu práv spotřebitelů zajišťuje soud. Neuspokojí-li spotřebitel jeho požadavky v reklamačním (předsoudním) řízení, má právo obrátit se na soud v místě:

– umístění organizace, a pokud je žalovaný samostatný podnikatel, jeho bydliště;

— bydliště nebo pobyt žalobce;

— uzavření nebo plnění smlouvy.

Vznikne-li nárok vůči organizaci z činnosti její pobočky nebo zastoupení, lze ji podat k soudu v místě její pobočky nebo zastoupení.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button