Zajímavý

Jak odevzdat vadnou obuv ke kontrole

Jak požádat o vyšetření nekvalitní obuvi a kdo by měl zákrok zaplatit?

Při nákupu nekvalitní obuvi má kupující právo požadovat vrácení peněz nebo opravu produktu, ale zástupce obchodu často odmítá opravu s odkazem na chybu kupujícího za poškození obuvi.

Prohlídka obuvi umožňuje zjistit skutečnou příčinu vad výrobku, jejíž výsledky mohou být podkladem pro požadování plné náhrady škody z koupě nekvalitního výrobku.

Pojem a podstata zkoušky obuvi

Zkouška obuvi je studium kvalitativních vlastností výrobku nezávislými odborníky z podnětu spotřebitele. Kupující obvykle vyžaduje kontrolu, aby potvrdil, že boty byly zakoupeny s vadou, aby mohl vrátit vynaložené peníze nebo požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku za podobný.

Hlavním úkolem prohlídky je zjistit důvod výskytu vad u zakoupeného výrobku – z důvodu výrobní vady nebo z viny kupujícího.

Při přezkoušení se posuzuje soulad popisu výrobku s jeho skutečnými vlastnostmi, dále se kontroluje kvalita materiálu a soulad s technologií výroby. Vyšetření nám umožňuje identifikovat:

 • nekvalitní firmware nebo velikost jednotlivé části obuvi;
 • nesoulad mezi deklarovanou velikostí a skutečnou velikostí;
 • náhrada výrobního materiálu v továrně (například použití lisované kůže místo přírodní kůže);
 • nízká odolnost proti vlhkosti nebo odolnost proti opotřebení;
 • nestabilita podložky;
 • nekvalitní armatury.

Kvalita obuvi je kontrolována v souladu s jejím určením a také s normami a technickými předpisy uvedenými výrobcem na obalu. Například požadavky na odolnost zimní a polosezónní obuvi proti vlhkosti se budou lišit od podobných požadavků na letní modely.

Zajímavé:  Kdo vyrábí boty tervolin.

K provedení prohlídky je nutný prodejní doklad o koupi, vyjádření kupujícího a platnost záruční doby.

Pokud potřebujete potvrdit přítomnost významných výrobních vad, které znemožňují nošení obuvi, můžete požádat o vyšetření po celou dobu trvanlivosti výrobku.

Postup

Obecně platí, že vyšetření obuvi probíhá takto:

 1. Kupující zašle přihlášku prodávajícímu nebo jeho zástupci o provedení vyšetření.
 2. Krabice s botami je zapečetěna až do dne vyšetření.
 3. Organizace, která žádost přijala, vybere společnost na zkoušku a stanoví datum.
 4. Provede se vyšetření a vypracuje se posudek odborníka.

Žádost o prohlídku je zpravidla vypracována po odmítnutí vyhovět požadavku kupujícího na záruční opravu obuvi, vrácení peněz za nákup nebo snížení její hodnoty z důvodu vady.

V přihlášce musí být uvedeno:

 • Jméno kupujícího a kontaktní údaje;
 • adresa zásuvkykde byly boty zakoupeny;
 • Datum nákupu;
 • cena produktu;
 • seznam zjištěných nedostatků;
 • účel vyšetření.

Vzor žádosti o vyšetření nekvalitní obuvi je k nahlédnutí zde.

Při výčtu nedostatků je důležité uvést, jaký mají vliv na provoz výrobku. Například nízká odolnost obuvi proti vlhkosti vede k pravidelnému navlhčení a poškození vnitřních částí. Tento návod je nutné zdůraznit, že k poškození obuvi při používání došlo nekvalitním materiálem nebo porušením technologie výroby.

Přihlášku je oprávněn přijmout obchodní řetězec, který výrobek prodával, výrobce obuvi nebo pověření zástupci těchto osob. Obal s výrobkem je zapečetěn přelepením papírovou páskou s podpisy kupujícího a pracovníka, který přihlášku přijal.

doklady k dědictví

K přihlášce je třeba přiložit:

Uchazeč má právo být při zkoušce přítomen, a pokud byla zkouška provedena bez vědomí kupujícího v jeho nepřítomnosti, má právo považovat její výsledky za neplatné a domáhat se ukončení kupní smlouvy soudní cestou. s kompenzací nejen plné ceny obuvi, ale i vynaložených výdajů. Po stanovení data kontroly obuvi je třeba požádat zástupce prodejce o orazítkovaný certifikát s uvedením času a místa zkoušky.

Zajímavé:  Jak si vybrat boty, aby odpovídaly dětskému obleku.

Výsledkem kontroly je odborný posudek, ověřený podpisem odpovědného specialisty a razítkem organizace. Závěr musí obsahovat podrobný popis výrobku, metodu a postup analýzy jeho vlastností, jakož i odůvodněný seznam důvodů výskytu nedostatků.

Pokud kupující s výsledky průzkumu nesouhlasí, lze závěr znalce napadnout u soudu.

Místo, cena a načasování vyšetření

Zkoušku může provádět jakákoliv společnost, která má licenci k provádění nezávislých zkoušek. Výběr společnosti je na uvážení osoby, která přihlášku přijala, na jeho náklady, v souladu s ustanovením 5 čl. 18 zákona „O ochraně práv spotřebitele“. Na místo mohou přijet odborníci k okamžitému posouzení a ve složitých případech, kdy je vyžadována kvalitativní analýza materiálu, jsou zatavené boty odeslány do odborné laboratoře.

Pokud si kupující přeje vybrat si pro provedení zkoušky jinou společnost, bude muset uhradit veškeré náklady na provedení zkoušky. Pokud prohlídka potvrdí výrobní vadu, bude moci kupující peníze vynaložené na prohlídku reklamovat u výrobce nebo prodejce.

Je důležité vzít v úvahu, že pokud se v důsledku kontroly na náklady obchodu ukáže, že se boty zhoršily vinou kupujícího, budou náklady na takovou kontrolu inkasovány od něj.

Cena vyšetření závisí na následujících faktorech:

 • druh obuvi;
 • počet závad;
 • naléhavost;
 • regionální rysy.

V průměru je cena 1,5-3 tisíc rublů, naléhavé vyšetření ve velkých městech může stát až 6 tisíc rublů.

Načasování vyšetření závisí na účelu jeho provedení. Od okamžiku přijetí přihlášky kupujícího nemůže zkouška spolu s plněním požadavků kupujícího trvat déle:

 • 10 dny – pokud kupující požaduje vrácení peněz za boty nebo snížení jejich hodnoty;
 • 20 dny – pokud kupující požaduje výměnu nekvalitního výrobku;
 • 45 dny – pokud jsou nutné bezplatné opravy.

Samotný postup se obvykle provádí za 1 den, v některých případech může být doba kontroly obuvi 7-10 dní.

Zajímavé:  Jak nosit boty, aniž by se rozpadly.

Prohlídka obuvi je nutná, pokud prodejce odmítne vyměnit nekvalitní výrobek nebo vrátit peníze. Aby kupující obuv nepoznal jako poškozenou, je důležité výrobek řádně připravit ke kontrole – oba půlpáry je nutné očistit od nečistot a přiložit k nim kompletní sadu potřebných dokumentů.

Jak odevzdat vadnou obuv ke kontrole

NEZÁVISLÉ VYŠETŘENÍ A POSOUZENÍ V NEJSTARŠÍ ZNALECKÉ KANCELÁŘI V MOSKVĚ

LLC „Moskva City Bureau of Commodity Expertise“ má všechny potřebné zdroje pro efektivní nezávislé zkoušky, posouzení, právní podpora klienta.

Přísným vstupním výběrem a pravidelným školením udržujeme vysokou úroveň odborné způsobilosti našich specialistů.

Zaměřujeme se na dlouhodobá partnerství a nabízíme našim klientům individuální přístup zohledňující specifika jejich podnikání.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button