Zajímavý

Jak se obouvat

Ikona kanálu Dělejte, co je snadné

Uvádí se, že Abu Hurayrah, ať je s ním Alláh spokojen, řekl, že Posel Alláha, mír a požehnání Alláha s ním, řekl: „Pokud si někdo z vás obouvá boty, ať začne pravou nohou. Pokud si zouvá boty, měl by začít levou nohou, aby si jako první nazul pravý sandál a zouval ho jako poslední.“ al-Buchari, muslim, bulugh al-Maram 1449 ___________________ O tom, že je nežádoucí obouvat boty ve stoje Vyplývá to ze slov Jabira, nechť je s ním Alláh spokojen, aby Alláhův posel požehnal mu a dopřát mu pokoj, zakázal obouvat si boty ve stoje. Viz Sahihul Jami‘ 6848, Silsila al-sahiha 719, Sahih Abu Dawood 3483. Al-Munawi řekl: „Pořadí v tomto hadísu přišlo ve smyslu poučení, protože je snazší a pohodlnější obouvat boty vsedě. At-Toyibi a další převzali z tohoto hadísu zákaz obouvat si ve stoje boty, které se ve stoje obtížně obouvají. Jako například sandály nebo ponožky, a ne jako dřevěné boty nebo pantofle (jako žabky). A Alláh Všemohoucí ví nejlépe o moudrosti tohoto příkazu a zákazu.“ ___________________ Prorok Alláha (pokoj a požehnání Alláha s ním) řekl: „Ať nikdo z vás nechodí v jednom sandálu. Buď si obleč obojí, nebo choď naboso.“ al-Bukhari 5855, Muslim 2097. Ibn Hajar řekl: „Toto pravidlo platí pro jakýkoli pár oblečení, jako jsou kožené ponožky. To také zahrnuje vytažení pouze jedné paže z rukávu a přehození oblečení pouze přes jedno rameno.“ Viz „Fathul-Bari“ 10/324. Nežádoucnost takového činu je vysvětlena jiným hadísem, který se přenáší ze slov Abu Hurayrah (ať je s ním Alláh spokojen), že Alláhův posel (pokoj a požehnání Alláha s ním) řekl: „Vážně, šaitan chodí v jedné botě.“ at-Tahawi v „Mushkil al-asar“ 2/142. Hadís je autentický. Viz „al-Silsila al-sahiha“ 348. ____________________ „On (prorok) ﷺ opravoval si šaty, boty a dělal všechno, co dělají muži ve svých domech.“ „Sahih al-Jami“, 4937 ____________________

Zajímavé:  Jak nasadit boty na obvázanou nohu.

Chcete-li zanechat komentáře, přihlaste se

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button